Adat védelem

Adatvédelmi és adatvédelmi szabályzat

A Bookeennél az Ön személyes adatainak védelme a legfontosabb.
A Bookeen elkötelezett aziránt, hogy az Ön személyes adatait felelősségteljesen kezelje, és azokat adminisztratív, technikai és fizikai biztonsági intézkedésekkel védje.
Elkötelezettek vagyunk aziránt is, hogy az Ön adataival kapcsolatban őszintén, közvetlenül és átláthatóan járjunk el. A Bookeen két vezérelvet követ az Ön adatainak védelmét illetően:

Átláthatóság.
Arra törekszünk, hogy átláthatóak legyünk az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban.
Egyszerűség. Igyekszünk egyszerű nyelvezetet használni adatvédelmi gyakorlataink ismertetésekor, hogy segítsünk Önnek a megalapozott döntések meghozatalában.

Hatálybalépés dátuma: 2018. május 24.

 1. Bevezetés

A Bookeennél biztosítjuk a lehető legjobb felhasználói élményt. Így az Ön személyes adatait gyűjtjük, feldolgozzuk és tároljuk, amikor weboldalainkat, mobilalkalmazásainkat, olvasóinkat és szolgáltatásainkat használja. A személyes adatok olyan adatok, amelyek lehetővé teszik az Ön azonosítását, például az Ön neve, e-mail címe vagy a vásárlások számlázása, például a postai cím. Ez az adatvédelmi nyilatkozat leírja az Ön személyes adatainak gyűjtésére, tárolására és feldolgozására vonatkozó gyakorlatunkat, valamint a szolgáltatásainkon belüli kezelésükhöz alkalmazott ellenőrzéseket.

 1. Az Ön elkötelezettsége a Bookeen szolgáltatásokkal

A Bookeen.com webhelyen történő vásárláshoz szükséges személyes adatok csak az Ön kereszt- és vezetéknevét, e-mail címét vagy telefonszámát, valamint levelezési címét.

 1. Milyen információkat gyűjt a Bookeen Önről?

Az alábbi táblázat leírja, hogy milyen információkat gyűjtünk Önről a Szolgáltatások nyújtása érdekében. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban erre „személyes információként” hivatkozunk.

Használati adatok

 • Az Ön kereszt- és vezetékneve
 • E-mail cím
 • E-mail cím, beleértve az utcát, az irányítószámot, a várost és az országot.
 • Feliratkozás a hírlevélre, vagy leiratkozás a hírlevélről.

További felhasználói információk

A rendeléseivel kapcsolatos információk (rendelés száma / érintett termékek)

 1. Milyen információkat gyűjt a Bookeen a Szolgáltatások Ön általi használata során?

Számítógépekről és mobileszközökről származó adatok

Információ arról, hogy hogyan éri el szolgáltatásainkat, beleértve azt a webhelyet, amelyet a Bookeenba érkezés előtt meglátogatott, és amelyre továbblép.

Az internet eléréséhez használt számítógépének, mobileszközének vagy proxyszerverének Internet Protokoll-címe ("IP"), valamint egyéb műszaki információk, például:

 • Számítógépének operációs rendszere
 • Az Ön internetböngészője.
 • Az Ön mobileszköze által biztosított azonosítója, valamint az utóbbi mobil operációs rendszere.
 • A internetszolgáltatója vagy mobilszolgáltatója neve.

A cookie-kból és hasonló technológiákból származó információk

Kérjük, tekintse meg Cookie-szabályzatunkat gyakorlatainkról és az általunk e tekintetben kínált kezelőszervek. A Szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozó információk Információk a Szolgáltatások Ön általi használatáról, például amikor keresést végez, a megtekintett oldalakat, a hivatkozásokat, amelyekre kattint, vagy amikor embereket ad hozzá a fához stb.

 1. Más forrásból gyűjtött információk

Harmadik felektől származó információk

Külső felektől is kaphatunk Önről információkat. Például kiegészíthetjük az általunk gyűjtött adatokat üzleti partnereink által szolgáltatott adatokkal a partner fiókjainak Bookeen-be való migrálása során.

 1. Hogyan használja fel a Bookeen az Ön személyes adatait?

Személyes adatait arra használjuk, hogy biztosítsuk, személyre szabjuk , javítani, frissíteni és bővíteni szolgáltatásainkat. Ez különösen a következő tevékenységeket foglalja magában:

 • Új szolgáltatások fejlesztése, valamint a meglévő termékek és szolgáltatások fejlesztése.
 • Belső kutatás és statisztikai elemzés végrehajtása.
 • A hibák, csalások és egyéb bűncselekmények vagy rosszindulatú tevékenységek észlelésére és megelőzésére, valamint Általános Szerződési Feltételeink érvényesítésére.

Kommunikáció Az általunk használt az Ön személyes adatait a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációhoz, beleértve a következő műveleteket is:

 • Válaszoljon kérdéseire a tagszolgálatoknál;
 • Hírleveleket küldjön Önnek, ha feliratkoztak a Bookeen hírlevélre.
 • Értesítést küldenek egy vagy több termék tényleges megvásárlásáról.
 • Értesítést küldenek az előrendelés helyes mérlegeléséről.
 • Értesítés a vásárlással vagy előrendeléssel kapcsolatos problémákról.
 • Információt nyújt, vagy megoldja a műszaki, biztonsági és egyéb működési problémákat.
 1. Mikor osztjuk meg az Ön adatait, és kik a címzettek?

A Bookeen nem megoszthatja személyes adatait harmadik felekkel az Ön hozzájárulása nélkül, kivéve a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtakat. Különösen nem osztjuk meg az Ön adatait harmadik fél biztosítótársaságokkal, munkaadókkal vagy hirdetőkkel az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül. Az alábbiakban leírt körülmények megmagyarázzák, mikor kerülhet sor a megosztásra:

Emberek, akikkel az Ön adatait megoszthatják / a megosztás körülményei

Szolgáltatók Más cégeket veszünk igénybe szolgáltatásaink biztosításához. Ezért ezek a partnercégek az Ön információinak egy részét a rendszereikben tárolják. Partnereinkre az adatbiztonságra és az adatvédelemre vonatkozó szerződéses kötelezettségek vonatkoznak a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.
Ezek a partnerek a következők:

 • Google Analytics forgalomelemzéshez
 • Fizetési szolgáltatóink, beleértve a Payboxot
 • A marketing területén segítő szolgáltatók ; statisztikákkal és csalásmegelőzéssel.

Jogi vagy szabályozási eljárás

Személyes adatait megoszthatjuk, ha úgy gondoljuk, hogy szükséges:

 • Betartani az érvényes jogi eljárásokat (pl. idézések, parancsok);
 • A Bookeen általános feltételeinek érvényesítése;
 • A Szolgáltatások biztonságának és integritásának garantálása; vagy
 • A Bookeen, alkalmazottaink vagy felhasználóink jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében.

Ha arra kényszerülünk, hogy személyes adatait a bűnüldöző szerveknek közöljük pontja alapján mindent megteszünk annak érdekében, hogy előzetesen értesítsük Önt, hacsak a törvény nem tiltja ezt számunkra.

Ha a Bookeent felvásárolják

Ha a Bookeent vagy üzletágát felvásárolják vagy eladják (beleértve a csődeljárással vagy hasonló eljárással kapcsolatosakat is), mi megosztja személyes adatait a vásárló vagy a fogadó szervezettel. Az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt ígéretek továbbra is vonatkoznak az új entitásnak továbbított személyes adataira.

 1. Az Ön választása és hozzáférése személyes adataihoz

Bizonyos kivételektől eltekintve Önnek joga van hogy hozzáférjen személyes adataihoz, és hordozható formában másolatot kapjon bizonyos Ön által megadott információkról, valamint kérje ezen információk frissítését, törlését vagy helyesbítését a Bookeen kapcsolatfelvételével. Az adat- és információ-hozzáférési lehetőségeket az alábbiakban ismertetjük. Személyes adatainak teljes exportálását kérheti, ha írjon a bookeenprivacy@bookeen.com címre.

 1. Mi a Bookeen adatmegőrzési gyakorlata?

A Bookeen szolgáltatásai azon az alapelven alapulnak, hogy a A személyes irodalmi utazás nem egyszeri esemény, és hosszú ideig, néha egy életen át is eltarthat. Ennek megfelelően a Bookeen megőrzési gyakorlata tükrözi ezeket a fenntarthatósági értékeket, és megtartja a felhasználói fiókokat a rendszerünkben mindaddig, amíg a felhasználók nem értesítenek bennünket adataik törlésére vagy fiókjuk bezárására vonatkozó szándékukról.

Megőrzési időszak: A Bookeen megőrzi a vásárlás során megadott személyes adatokat mindaddig, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését.

Használati adatok: Bizonyos esetekben úgy döntünk, hogy megőrizzük azokat. használati információk (pl. helyszíni látogatások) anonimizált vagy összesített formában. Az összesítést követően ezek az információk már nem személyesek, és a Bookeen felhasználói többé nem kérhetnek törlési kérelmet.

 1. Hogyan törölhetem személyes adataimat?

Adatait a Bookeen adatvédelmi oldalán törölheti írj a bookeenprivacy@bookeen.com címre.

Általános rendelkezések : Kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyes adatainak biztonsági mentési rendszereinkből való törlése késéssel járhat, miután töröltük azokat termelési és fejlesztési rendszereinkből.

 1. Biztonság

A Bookeen átfogó információbiztonsági programmal rendelkezik ügyfeleink személyes adataival foglalkozó személyzet védelmére adminisztratív, fizikai és műszaki biztosítékok alkalmazásával. Az alkalmazott konkrét biztonsági intézkedések az összegyűjtött személyes adatok érzékenységén alapulnak. Intézkedéseink vannak a birtokunkban lévő személyes adatok nem megfelelő hozzáférésének, elvesztésének, visszaélésnek vagy megváltoztatásának megakadályozására. A Bookeen biztonsági csapata rendszeresen felülvizsgálja biztonsági és adatvédelmi gyakorlatunkat, és szükség szerint javítja azokat rendszereink és az Ön személyes adatainak integritásának biztosítása érdekében. Fontos az is, hogy erős jelszavak kiválasztásával védekezzen a személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférés ellen, és megakadályozza, hogy illetéktelen személyek használják saját számítógépét vagy eszközét.

 1. A nyilatkozat változásai

Ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosíthatjuk. Bármilyen lényeges változásról előzetesen értesítjük Önt e-mailben, vagy a Szolgáltatásokon keresztül, vagy Weboldalainkon közzétett értesítéssel, hogy áttekinthesse az elvégzett változtatásokat, és eldönthesse, kíván-e továbblépni. A jelen Nyilatkozat kisebb módosításairól a hatálybalépés időpontjában is értesítjük a Szolgáltatásokon vagy a weboldalainkon megjelenő értesítéssel vagy e-mailben. A kisebb változásokról szóló értesítést követően szolgáltatásaink igénybevétele azt jelenti, hogy elfogadja a frissített Adatvédelmi nyilatkozatot. Ha tiltakozik bármilyen változtatás ellen, törölheti fiókját, ha kapcsolatba lép velünk itt.

 1. Az EU általános adatvédelmi rendelete szerinti jogalap az EU-lakók személyes adatainak feldolgozására.

Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása jogalap a személyes adatai kezeléséhez. Az Ön kifejezett hozzájárulására támaszkodunk adatainak feldolgozásához. Önnek jogában áll bármikor visszavonni hozzájárulását. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön személyes adatainak gyűjtéséhez és feldolgozásához adott hozzájárulásának visszavonása nem érinti az Ön személyes adatainak a visszavonás előtt kiadott hozzájárulásán alapuló kezelésének jogszerűségét. Személyes adatait az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges szerződéses szükség alapján is feldolgozhatjuk.
Személyes adatait jogos érdekeink alapján is feldolgozhatjuk, többek között a szolgáltatások nyújtásával és fejlesztésével összefüggésben. Például a Bookeennek jogos érdeke fűződik az Ön bejelentkezési előzményeinek megértéséhez, hogy felmérhesse szolgáltatásainkkal való interakcióját. Jogos érdekünk az is, hogy értékes funkciókat biztosítsunk és fejlesszünk felhasználóinknak. Személyes adatait szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére használjuk fel, és ezt az Ön és jogos érdekeink kielégítéséhez szükséges mértékben, szolgáltatásaink biztonságának biztosításához, valamint a csalás, a kéretlen tömeges küldemény és a visszaélés elleni védelem biztosításához tesszük. Ha az Ön személyes adatainak feldolgozásához jogos érdekekre támaszkodunk, Önnek jogában áll tiltakozni a feldolgozás ellen (vagyis kérheti tőlünk annak leállítását). Az alábbiakban megadott elérhetőségeken felveheti velünk a kapcsolatot, ha kifogást szeretne emelni a feldolgozás egyéb formái ellen.

 1. Az adatkezelő személyazonossága és elérhetőségei

Az Ön adatait a Bookeen SAS dolgozza fel.
Ezen entitások elérhetőségei a nyilatkozat alján találhatók. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

 • E-mail cím: privacy@bookeen.com

Bookeen.com a SAS BOOKEEN szolgáltatása
- Székhely:
31 rue du Val de Marne

CS 81426 - 75640 Paris Cedex 13
- RCS Paris B 448 118 208
- SAS 236 000 eurós tőkével

Az oldalt az OXALIDE cég üzemelteti
- Székhely:
25 boulevard de Strasbourg
75010 Párizs
- SAS 267 400 eurós tőke
- RCS de Paris B 433 507 787