Értékesítési feltételek

1. cikk: Preambulum

Ezek az általános értékesítési feltételek kizárólag a BOOKEEN - 31 Rue du Val de Marne, CS 81426 - 75640 Paris Cedex 13 - Franciaország (a továbbiakban: "Mi") társaság és minden látogató között érvényesek. vagy a www.bookeen.com weboldalon keresztül vásárol (a továbbiakban: Ön).
A http://www.bookeen.com oldalon (a továbbiakban: "Webhely") minden internethasználó elolvashatja az általános értékesítési feltételeket.
Ezek a feltételek kizárólag a műszaki termékek (Cybook) http://www.bookeen.com általi értékesítésére vonatkoznak.
Ezek az általános értékesítési feltételek módosulhatnak, az alkalmazandó feltételek a webhelyen érvényben lévő feltételek a rendelés leadásának dátuma.

2. cikk: Szerződés

2.1 A rendelés leadásának feltételei
Ön kijelenti, hogy elmúlt 18. életévét és cselekvőképes, ill. rendelkezik szülői engedéllyel, amely lehetővé teszi, hogy megrendelést adjon le az oldalon.
A webhelyen leadott minden megrendelésnek meg kell felelnie egy háztartás szokásos szükségleteinek.
Kijelenti, hogy elolvasta a hatályos ÁSZF-et a a rendelését. A Megrendelés érvényesítése tehát az ÁSZF korlátozás és fenntartás nélküli elfogadását jelenti.

2.2 A szerződés megkötésének szakaszai
Megrendelése után e-mailt küldünk Önnek, amely megerősíti a megrendelés elemeit.
Ezután e-mailben értesítjük cikkeinek elküldéséről. Ez az e-mail a megrendelésének elfogadását jelenti, és így létrejön az adásvételi szerződés köztünk és Ön között.

3. cikk: Ár

3.1 Ár
A webhelyen megjelenő árak feltüntetésre kerültek az összes francia adót tartalmazza (francia áfa), ha országa Európában található, és áfa nélkül, ha országa Európán kívül található, kivéve a szállítási költségekben való részvételt.
A Bookeen fenntartja a jogot, hogy árait bármikor módosítsa, de a A termékek számlázása a Megrendelés érvényesítésének időpontjában a Webhelyen érvényes árak alapján történik, a rendelkezésre állás függvényében.

4. cikk: Elérhetőség és szállítás

Elfogadhatjuk megrendelések a rendelkezésre álló készletek keretein belül. Vállaljuk, hogy az érvényesített megrendelés kézhezvételétől számított 4 munkanapon belül kiszállítjuk Önnek.
Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy megfeleljünk a megrendelésében megadott követelményeknek. Abban az esetben, ha a termékek a megrendelés visszaigazolását követően nem állnak rendelkezésre, a lehető legrövidebb időn belül e-mailben vagy telefonon értesítjük, és a fizetéstől számított harminc (30) naptári napon belül visszatérítjük a rendelés teljes összegét. az érintett összegekből.
Ha a Megrendelés visszaigazolásában szereplő határidőhöz képest késést észlel a kézbesítésben, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, aki igyekszik megfelelő választ adni Önnek.
Ha a csekken történő fizetést választja, a megrendelés feldolgozása csak annak kézhezvétele után történik, és a határidők a csekk kézhezvételének napján érvényesek.
Emlékeztetjük Önt, hogy a fizetési kártyáját a megrendelés webhelyen történő érvényesítésekor megterheljük.

5. cikk: Fizetés

Fizethet hitelkártyával vagy csekkel.
A Franciaországon kívüli székhellyel rendelkező bankok által kibocsátott kártyáknak nemzetközi bankkártyáknak kell lenniük. Hitelkártyás fizetés esetén a rendelés összege a megrendelés webhelyen történő érvényesítésének időpontjában kerül terhelésre.
Banki csekkel csak a franciaországi székhelyű bankban felvett eurós csekkekre van lehetőség. Csekkkel történő fizetés esetén a csekk beváltása a csekk és az írásbeli megbízás kézhezvételekor történik.
A csekket Bookeen részére kell kifizethetővé tenni, és az alábbi címre elküldeni:

Bookeen SAS
31 Rue du Val de Marne

CS 81426-75640 Paris Cedex 13
Franciaország

6. cikk: Vámjogok

Bármely az oldalon leadott és Franciaországon kívülre szállított megrendelésekre adók és vámok vonatkozhatnak, amelyeket a csomag célállomásra érkezésekor vetnek ki. Ezek a vámok és a cikk szállításával kapcsolatos esetleges adók az Ön felelőssége és az Ön felelőssége. Nem vagyunk kötelesek ellenőrizni és tájékoztatni Önt az alkalmazandó vámokról és adókról. Ha többet szeretne megtudni ezekről, javasoljuk, hogy érdeklődjön országa illetékes hatóságainál.

7. cikk: Elállási jogok

A Fogyasztói Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően Ön a megrendelt termék kézhezvételétől számítva 14 napos határidővel kell elállnia.
Ha élni kíván elállási jogával, a megvásárolt Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül el kell végeznie az alábbi lépéseket. :
Csatlakozzon ügyfélköréhez https://bookeen.zendesk.com/
Válassza a "Segítségkérés benyújtása" lehetőséget, majd töltse ki az űrlapot, és érvényesítse.

Átvételi elismervény a visszaküldési űrlappal és a termék visszaküldéséhez szükséges eljárással Az utalványt e-mailben küldjük meg Önnek arra a címre, amelyet az online kérés benyújtásakor használt.
A Termékeket eredeti állapotukban és a számla másolatával együtt kell visszaküldenie részünkre, legkésőbb a kézbesítést követő 14 napon belül. elállási kérelmének online érvényesítése.

Fenntartjuk a jogot, hogy a hiányos vagy új értékesítésre alkalmatlanná vált termékeket (sérülés, szennyeződés, véletlen stb. miatt) ne vegyük vissza.
A Termékek átvételekor és a minőségellenőrzést követően, a jelen cikkben említett feltételek mellett, csak a megvásárolt termék(ek) árát és a szállítási költséget térítjük meg, a visszaküldés költsége az Ön költségén marad. Ezt a fizetést a termékek Bookeen általi kézhezvételétől számított 30 napon belül kell teljesíteni.

Hibás, nem az Ön megrendelésének megfelelő, vagy a szállítás során megsérült termék szállítása esetén a sérült terméket kicseréljük. a visszaküldött termék átvételekor. 30 napon belül kapcsolatba kell lépnie velünk, és saját költségén vissza kell küldenie nekünk ezt a terméket. (Az eljáráshoz forduljon az Ügyfélszolgálathoz – https://bookeen.zendesk.com/ ). A visszaküldés szállítási költségének megtérítése csak a számla bemutatása után történik. Fenntartjuk magunknak a jogot a csere megtagadására, ha a terméket szétszerelték.

8. cikk: Tulajdonjog fenntartása

A Termékek tulajdonjogának átruházása csak az Ön javára történik, miután az ár teljes kifizetése. Másrészt a kockázatok átruházására akkor kerül sor, amikor Ön (vagy az Ön által kijelölt harmadik fél) birtokba veszi a Terméket.

9. cikk: Jogi garanciák és felelősség

Ön részesül a rejtett hibák elleni jogi garancia előírásaiból.

9.1 Megfelelőségi garancia

A Fogyasztói Kódex L.217-4. cikke: „Az eladó köteles az árut leszállítani megfelel a szerződésben foglaltaknak, és felelősséggel tartozik a szállításkor fennálló hibáért.
Felelős a csomagolásból, az összeszerelési útmutatóból vagy a beszerelésből eredő hibáért is, amikor azt a számlázási kötelezettség terhelte. a szerződést, vagy annak felelősségére hajtották végre”.
A fogyasztóvédelmi törvénykönyv L.217-5. cikke: „A szerződésnek való megfeleléshez az árunak:
1. Alkalmasnak kell lennie a hasonló árutól általában elvárt használatra, és adott esetben:
Meg kell felelnie az eladó által adott leírásnak, és rendelkeznie kell azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket az utóbbi minta vagy modell formájában bemutatott a vevőnek;
Mutassa be azokat a tulajdonságokat, amelyeket a vevő jogosan elvárhat az eladó, a gyártó vagy képviselője nyilvános nyilatkozatai alapján, különösen a reklámozásban vagy a címkézésben;
2. Vagy mutassa meg a felek közös megegyezésével meghatározott jellemzőit, vagy legyen alkalmas a vevő által megkívánt, az eladó tudomására jutott speciális felhasználásra, amelyet az eladó elfogad."
A Fogyasztói Törvénykönyv L.217-9. cikkelye: "Nem megfelelőség esetén a vevő választ az áru kijavítása vagy kicserélése között.
Az eladó azonban nem járhat el a a vevő választása, ha ez a választás nyilvánvalóan aránytalan költséggel jár a másik módszerhez képest, figyelembe véve az áru értékét vagy a hiba jelentőségét. Ezután köteles eljárni, hacsak ez nem lehetetlen, a vevő által nem választott módszer szerint.
A Fogyasztói Törvénykönyv L.217-12. cikkelye: "A hibából eredő intézkedést az áru átadásától számított két éven belül írják elő".

9.2 Garancia a rejtett hibákra

Ptk. 1641. §: "Az eladót jótállás terheli az eladott dolog olyan rejtett hibáiért, amelyek miatt az a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik, vagy amely a használatot olyan mértékben csökkenti, hogy a vevő nem szerezte volna meg, vagy csak alacsonyabb árat adott volna érte, ha tudott volna róluk”.
A Polgári Törvénykönyv 1644. cikkelye: „A 1641. és 1643. cikk értelmében a vevő választhat, hogy visszaküldi a terméket és az árát visszatéríti, vagy megtartja a terméket, és az ár egy részét megkapja”.
Ptk. 1648. §: „A hiba miatti keresetet a vásárlónak a hiba felfedezésétől számított két éven belül kell megindítania.
A 1642-1. cikkben meghatározott esetben a keresetet a kizárás terhe mellett kell megindítani egy éven belül attól a dátumtól számított egy éven belül, amikor az eladó mentesülhet a nyilvánvaló hibák vagy a megfelelőség hiánya alól.”

9.3 A jogi garanciák érvényesítése

A megfelelőségi és rejtett hibák jogi garanciáiban foglaltaknak megfelelően visszafizetjük Önnek vagy kicseréljük a hibásnak tűnő vagy nem megfelelő Termékeket megfelelnek Önnek. nem parancsára.
E célból kérjük, vegye fel a kapcsolatot vevőszolgálatunkkal, amely a legjobban tudja biztosítani a termék hibáját/nem megfelelőségét, és tájékoztatni Önt a javítás vagy a visszatérítés feltételeiről.
Emlékeztetni kell arra, hogy a megfelelőség jogi garanciájaként a fogyasztónak:
az áru átadásától számított két év áll rendelkezésére, hogy fellépjen az eladóval szemben;
választhat a következők közül: az áru kijavítása vagy cseréje a fogyasztóvédelmi szabályzat L. 217-9. cikkében meghatározott költségfeltételek mellett;
mentesül az áru hibájának fennállásának bizonyítása alól az árut követő hat hónapon belül. a jószág szállítása. Ez az időszak 2016. március 18-tól 24 hónapra meghosszabbodik, kivéve a használt árukat.
A megfelelőségi jogi garancia a termékre esetlegesen érvényes kereskedelmi garanciától függetlenül érvényes.
Végezetül emlékeztetni kell arra, hogy a fogyasztó dönthet úgy, hogy a Ptk. 1641. §-a értelmében vállalja-e az eladott dolog rejtett hibái elleni szavatosságot, és ebben az esetben választhat az adásvétel megoldása, ill. az eladási ár csökkentése a Polgári Törvénykönyv 1644. cikke értelmében.

Elutasítunk minden felelősséget abban az esetben, ha a szállított áru nem felel meg a kiszállítás országának jogszabályainak.
kötelezettséget vállalt arra, hogy a szakmában megszokott minden ellátást megadja az ügyfélnek kínált szolgáltatás megvalósításához. Mindazonáltal nem vállaljuk felelősségünket abban az esetben, ha a francia bíróságok ítélkezési gyakorlata szerint véletlen esemény vagy vis maior megszegi szerződéses kötelezettségeinket.
A mi felelősségünk nem lesz a szállítónál fennálló készlethiány miatti késedelem esetén vállaljuk.
Minden rendelkezésünkre álló eszközt megteszünk annak érdekében, hogy a jelen Általános Értékesítési Feltételek hatálya alá tartozó szolgáltatásokat biztosítsuk. Felelősséggel tartozunk minden olyan közvetlen és előrelátható kárért, amely a Webhely használata vagy a köztünk és Ön között létrejött adásvételi szerződés megkötésekor felmerül. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget a haszon elvesztéséért, kereskedelmi veszteségekért, adatvesztésért vagy bevételkiesésért vagy bármilyen más közvetett kárért, vagy amely nem volt előre látható az Oldal használata vagy a szerződés megkötésekor. Mi és Ön.
A felelősség fent említett korlátozása nem alkalmazható csalás vagy súlyos gondatlanság esetén, testi sérülés vagy hibás termékekért való felelősség esetén.

10. cikk: Licenc a webhely eléréséhez

Korlátozott engedélyt biztosítunk Önnek a webhely személyes használatára való eléréséhez és használatához. Ön semmilyen körülmények között nem jogosult a webhely egészének vagy egy részének letöltésére vagy módosítására kifejezett írásos engedélyünk nélkül. Ez a licenc nem teszi lehetővé Önnek, hogy eladásra vagy bármilyen más kereskedelmi célra használja ezt a webhelyet vagy annak tartalmát (listán szereplő termékek, leírások, árak, információk letöltése vagy másolása más kereskedő nevében, adatok, szoftverek, hangklipek, grafikák, képek, szövegek, fényképek, eszközök).
Ez a webhely vagy annak bármely része semmilyen körülmények között nem reprodukálható, másolható, értékesíthető vagy kereskedelmi célokra felhasználható kifejezett engedélyünk nélkül. és írásban.
Ön kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem használhat technikákat a tulajdonunkban lévő márka, logó vagy bármely más információ (beleértve a képeket, szövegeket, modelleket) másolására. Kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül tilos a nevünket, védjegyünket vagy a csoporthoz tartozó vállalataink védjegyét tartalmazó metatagek vagy más „rejtett” szövegek használata. Bármilyen jogosulatlan használat megszünteti az Ön számára biztosított licencet.
Nem kizárólagos és visszavonható alapon felhatalmazzuk Önt, hogy a Webhely kezdőlapjára mutató hipertext hivatkozást hozzon létre azzal a feltétellel, hogy ez a hivatkozás nem félrevezető, hamis, pejoratív vagy káros jelleget hozzon létre Számunkra vagy a csoportunkba tartozó vállalatok számára, illetve termékeinkre vagy szolgáltatásainkra. Ennek a hiperszöveges hivatkozásnak a létrehozása semmilyen körülmények között nem vonja maga után felelősségünket az Ön webhelyének tartalmáért. Logónk, márkánk vagy grafikánk bármilyen felhasználása a linkben kifejezett írásos engedélyünkhöz szükséges.

11. cikk: Megjegyzések, vélemények, kommunikáció és egyéb tartalom

A webhely felhasználói küldhetnek nekünk kritikák, megjegyzések vagy egyéb tartalom; Javaslatokat, ötleteket, kérdéseket vagy egyéb információkat nyújtson be nekünk mindaddig, amíg az ilyen tartalom nem jogellenes, obszcén, sértő, fenyegető, rágalmazó, rágalmazó, nem sérti a szellemi tulajdonjogokat vagy nem káros harmadik felekre, és nem áll vagy nem tartalmaz számítógépes vírusok, politikai aktivizmus, kereskedelmi megkeresések, tömeges levelek, lánclevelek vagy a "spam" bármely más formája. Nem használhat hamis e-mail-címet, nem adja ki magát bármely személynek vagy entitásnak, és nem hazudhat a tartalom eredetéről. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint eltávolítsunk vagy szerkesszenek bármilyen tartalmat.
Ha bármilyen tartalmat küld nekünk, vagy bármilyen anyagot küld nekünk, és hacsak mi másként nem határozzuk meg, Ön beleegyezik, hogy megadja nekünk, valamint csoportunk vállalatainak visszavonhatatlan, nem kizárólagos, ingyenes joga és a szerzői jogok törvényes időtartama alatt az ilyen tartalmak hasznosítására, reprodukálására, módosítására, adaptálására, közzétételére, fordítására, terjesztésére, továbbengedélyezésére és megjelenítésére világszerte és bármely helyen. média. Ön jogot biztosít Nekünk, a csoporthoz tartozó vállalatainknak és allicenceinknek, hogy az Ön által számunkra megadott nevet használjuk, amikor tartalmat szolgáltatunk. Ön lemond arról a jogáról, hogy Önt a tartalom szerzőjeként azonosítsák. Ön beleegyezik abba, hogy elvégez minden olyan cselekményt, amely a számunkra biztosított jogok tökéletesítéséhez szükséges, különösen bármely cselekmény és bármely dokumentum végrehajtása kérésünkre.
Ön kijelenti és garantálja számunkra, hogy Ön a tulajdonos, vagy rendelkezik a szükséges jogokkal. az Ön által nekünk küldött tartalom; hogy a tartalom vagy anyag továbbításának időpontjában: (i) a tartalom és az anyagok pontosak és igazak, (ii) a tartalom és az anyagok felhasználása nem sérti semmilyen irányelvünket, és nem károsít harmadik személyeket fél (beleértve, hogy a tartalom vagy az anyag nem lesz rágalmazó). Ön beleegyezik, hogy kártalanít minket abban az esetben, ha egy harmadik fél keresetet indít ellenünk, amint ennek oka, alapja vagy eredete az Ön által velünk közölt tartalommal rendelkezik.

12. cikk: személyes adatok

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme mellett. Minden Önre vonatkozó, általunk gyűjtött személyes adatot a legszigorúbb titoktartás mellett kezelünk, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

13. cikk: Alkalmazandó jog és illetékes joghatóság

Ezekre az általános értékesítési feltételekre a francia jog és az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésekről szóló bécsi egyezmény vonatkozik. Az Ön és köztünk fennálló kereskedelmi kapcsolattal kapcsolatos minden jogvita a francia bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.

14. cikk: Ügyfélszolgálat és vevőszolgálat

Ügyfélszolgálat és utána - Az értékesítési szolgáltatás hétfőtől péntekig 9:00 és 17:00 óra között tart nyitva (az ünnepnapok kivételével)
Szolgáltatásainkkal való kapcsolatfelvételhez csatlakozzon platformunkhoz ( https: //bookeen.zendesk.com/), és kattintson a "Támogatási kérés benyújtása" lehetőségre.

15. cikk: Azonosítás

A webhely tulajdonosa és üzemeltetője:
Bookeen SAS
Rue du Val de Marne 31
CS 81426 - 75640 Paris Cedex 13
Franciaország
Tel. : 01 44 23 84 10
SIRET 448 118 208 000 25
SAS tőkével 230 000 euró
Közösségen belüli áfa: FR14448118208

Ha úgy gondolja, hogy a Webhelyünkön megjelenő tartalom valószínűleg sérti bármely szellemi tulajdonjogát, vagy ha kérdése van a webhelyünkkel kapcsolatban, írjon nekünk a címre a kapcsolattartón keresztül. űrlap.

Felhasználási feltételek Bookeenstore ajándékutalvány

1. Jellemzők és árak

A Bookeenstore ajándékutalvány egy 10, 20 vagy 30 euró értékű ajándékutalvány (az ajándékkártya hátoldalán és elején feltüntetett összegtől függően), amelyet a Bookeenstore-on lehet elkölteni. könyvtár (www.bookeenstore.com).

A Bookeenstore ajándékutalvány értéktelen, amíg a BOOKEEN nem aktiválja. Az aktiválást a vásárlástól számított tizenkét (12) hónapon belül be kell fejezni a https://bookeen.com oldalon, hogy érvényes legyen

A Bookeenstore Az ajándékutalvány felajánlható vagy átadható harmadik fél kedvezményezettnek. A Bookeenstore ajándékutalvány elvesztése, ellopása vagy lejárata esetén nem cserélhető, értékesíthető tovább, nem téríthető vissza, még részben sem, illetve nem cserélhető ki.

2. A Bookeenstore ajándékutalvány vásárlása

Az ajándékutalvány a https://bookeen.com webhelyen érhető el

3. A Bookeenstore ajándékutalvány felhasználása

Az ajándékutalvány csak digitális könyvek távoli vásárlására használható fel a „https://www.bookeenstore.com” vagy Cybook e-olvasón keresztül a Bookeenstore beépített könyvtárával, kivéve az előrendeléseket.

A Voucher Bookeenstore ajándék aktiválása:

Küldjön üzenetet a "gift@bookeen.com" címre, és adja meg a kártyán szereplő számot, valamint a korábban létrehozott e-mail-címet. Bookeenstore-fiók, amelyet jóváírunk.

A kártya felhasználójának Bookeenstore-fiókkal kell rendelkeznie az utalvány aktiválásához.

A Bookeenstore ajándékutalvány használatához:

- Aktiválja az ajándékutalványt
- Csatlakozzon a Bookeenstore digitális könyvtárához, amely a „https://www.bookeenstore webhelyen érhető el .com” vagy egy BOOKEEN olvasón keresztül a Book beágyazott könyvtárral eenstore.

- Tegyen egy vagy több könyvet a kosárba, és erősítse meg a rendelést.

Fizetéskor a kártya jóváírása automatikusan levonásra kerül a fizetendő teljes összegből.

A Bookeenstore ajándékutalvány Bookeenstore számláján jóváírt egyenlege a következő digitális könyvrendelésre használható fel.
Új rendelés esetén A Bookeenstore-on az Ajándékkártya rendelkezésre álló összege a számlán szereplő fizetési módok elsőbbséget élveznek a Webhely által kínált egyéb fizetési módokkal szemben.
Ha a Bookeenstore számla egyenlege nem elegendő a vásárolni kívánt vásárláshoz, a fizetést bármely más, az üzletben elfogadott fizetési móddal teljesítheti.

4. Szellemi tulajdon

A Webhely különböző elemeinek bármilyen minőségromlása, valamint felhatalmazás hiányában reprodukálása, letöltése, másolása, módosítása, kereskedelmi felhasználása, teljes vagy részleges különösen a szerkesztői tartalom és a fotók), az ajándékutalvány vizuális megjelenítése tilos, és annak szerzője(i) felelősségre vonhatók.

Az Általános Feltételek semmilyen módon nem engedélyezik a Webhely különböző elemeinek és az Ajándék utalvány képi megjelenítésének sokszorosítását, módosítását vagy kereskedelmi felhasználását.

5. Felelősség

A BOOKEEN elhárít minden felelősséget az elveszett, ellopott vagy megrongálódott ajándékutalványokért. Valójában a BOOKEEN nem vállal felelősséget az ajándékutalványok ellopásáért, elvesztéséért vagy sérüléséért, a birtokos vagy a kedvezményezett kizárólagos felelőssége az ajándékutalványok megőrzéséért, megőrzéséért és felhasználásáért.

Ajándékutalvány elvesztése, ellopása vagy sérülése esetén nem térítjük vissza vagy cseréljük ki. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az Ajándékutalvány egyenlegét az Ajándékkártya érvényességi idejének lejártával nem használják fel.

A BOOKEEN fenntartja a jogot az ajándékutalvány deaktiválására annak visszaélésszerű felhasználása esetén.

6. Ügyfélkapcsolat

Azért bármilyen kérdése, információja vagy panasza, vagy vita esetén az Ügyfél a BOOKEEN Ügyfélszolgálatához fordulhat a támogatási platformon keresztül: https://bookeen.zendesk. com/ vagy postai úton a következő címre: BOOKEEN, 31 rue du Val de Marne, CS 81426 - 75640 Paris Cedex 13.